ONS BEDRIJF

Duurzaamheid zit in ons DNA. Dat gevoel willen we uitdragen en delen met de buitenwereld. Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie biedt ons houvast. In dit hoofdstuk laten we zien welke ambities we hebben op dat vlak. Maar ook hoe we als bedrijf omgaan met en anticiperen op oncontroleerbare invloeden van buitenaf: COVID-19. Naast beperkingen, leverde dat ook zeker kansen op.

“Mijn smartwatch stimuleert me in beweging te komen

Interview met Linda Brand van de ICT Helpdesk

NIEUWE­­ ­

DUURZAAMHEIDS­STRATEGIE

Eén van de belangrijkste, wereldwijde uitdagingen voor ondernemingen is een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Hoe de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid er de komende jaren precies uit gaat zien is nog niet bekend. Maar om onze ambities voor de lange termijn waar te maken, zet Forbo Flooring Systems nu al stappen in de goede richting. In 2020 is een nieuwe duurzaamheidsstrategie vastgelegd. Daarmee bouwen we verder op de basis die we met eerdere duurzaamheidsprogramma’s hebben gelegd. De nieuwe strategie is gebaseerd op de vier R’s (Reduce, Reuse, Recycle en Renew), op onze inspanningen om met onze producten een gezonde omgeving te creëren en op het naleven van de regels die verbonden zijn aan onze SA8000-certificering.

Circulaire economie

De nieuwe duurzaamheidsstrategie van Forbo Flooring Systems heeft de circulaire economie als eindpunt: een volledig circulair bedrijf, waarbij grondstoffen en producten hun waarde behouden en we gebruikmaken van volledig hernieuwbare energiebronnen.

Circulair denken begint tijdens het ontwerpproces. Het gaat niet alleen om grondstoffen en productieprocessen, we denken ook na over een optimale gebruiksfase en over hoe we een product aan het einde van de levenscyclus kunnen hergebruiken of recyclen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Forbo klanten oplossingen biedt om hun vloer in optimale conditie te houden en om vloeren na gebruik terug te nemen.

Sustainability Program 2025

De concrete doelen voor de komende 5 jaar zijn vastgelegd in het Sustainability Program 2025. Om tot een succesvolle uitvoering van de duurzaamheidsstrategie te komen, betrekken we alle afdelingen bij het behalen van de doelen. Het programma heeft twee pijlers waarin alle elementen van de strategie terugkomen: circulaire economie en mensen.

Ter ondersteuning van de Mensen doelstellingen in onze nieuwe duurzaamheidsstrategie hebben we een video gemaakt met informatie over de SA8000-certificering van Forbo Flooring Systems. In de video laten we zien hoe wij werken en op welke manier we ons verantwoordelijk voelen voor onze medewerkers maar ook voor de werknemers van onze toeleveranciers.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

FORBO WINT PUBLIEKSPRIJS

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen. Forbo ook. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt bedrijven om uit te groeien tot een klimaatneutrale onderneming. De stichting reikt jaarlijks een prijs uit voor het meest duurzame bedrijf van Nederland. Forbo Flooring BV werd genomineerd met de motivatie hiernaast:

In december won Forbo Flooring BV de publieksprijs voor het Duurzaamste Bedrijf van Nederland! Er werd massaal gestemd en wat in de beoordeling vooral meewoog, is dat onze Marmoleum-vloeren al (cradle to gate) CO2-neutraal zijn. Ook de vakjury gaf aan fan te zijn van onze vloeren.

"Ze maken al 120 jaar Marmoleum, een biobased vloer die intussen ook volledig CO2-neutraal is. Gezien de grote impact van de bouwsector in de uitstoot van CO2 levert Forbo een grote bijdrage door vloeren te produceren die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook bijdragen aan een gezonde leefomgeving."

Marmoleum campagne Live Forward

BEDRIJFSVOERING TIJDENS CORONA

We kijken terug op een intens jaar. De coronacrisis heeft op iedereen impact gehad, zowel in onze privélevens als op ons werk bij Forbo. Al in februari startte een corona-kernteam om de overheidsregels bij Forbo Flooring BV te implementeren en de risico’s op de werkvloer en bij het thuiswerken te minimaliseren. Half maart ging heel Nederland in lockdown en moest ook het personeel van Forbo Assendelft zich snel aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. We hebben verschillende maatregelen doorgevoerd om in de productie en op de logistieke afdelingen op een veilige en efficiënte manier te blijven werken.

In deze periode zijn diverse directiemededelingen verstuurd en er is een informatiepagina opgezet waar medewerkers alle informatie rondom COVID-19 konden vinden. Maar hoe hou je contact als het meeste kantoorpersoneel thuis werkt, er gescheiden pauze wordt gehouden, vergaderingen online plaatsvinden en er geen personeelsbijeenkomsten meer zijn? Om het contact met elkaar niet te verliezen en het teamgevoel vast te houden, zijn heel veel creatieve acties bedacht. Zo verscheen regelmatig een Goednieuwsbrief waarin we bijvoorbeeld konden lezen hoe collega’s in Italië, Rusland en Azië de lockdownperiode doorbrachten. Medewerkers van verschillende afdelingen maakten video’s om te laten zien hoe zij alles draaiende hielden, maar ook om collega’s op andere afdelingen moed in te spreken. Veel afdelingen hielden via Microsoft Teams ‘update’ sessies, er werden interne webinars georganiseerd, er zijn digitale borrels gehouden en online spellen en bingo’s gespeeld.

Contact met klanten

Daarnaast was het natuurlijk van groot belang om contact met onze klanten te houden. Beurzen werden afgelast en veel accountmanagers konden hun klanten niet meer bezoeken. De verkoopafdelingen bleven natuurlijk telefonisch bereikbaar en

daarnaast konden geïnteresseerden een online consult boeken met onze accountmanagers. We besloten de informatievoorziening via onze website en social media te intensiveren en we zijn online marketingcampagnes gestart.

Internationaal webinar

Naast steeds meer online aanwezigheid, voegden we daar in de loop van het jaar aanvullende activiteiten aan toe. Zo organiseerden we in september een webinar voor architecten over het belang van CO2-neutraal bouwen. Het Live Forward – A peek into a CO2 neutral future webinar was in de vorm van een vraaggesprek. Cristina Gamboa, CEO van World Green Building Council, en artiest en innovator Daan Roosegaarde gaven hun visie op hoe je samen CO2-neutraal kunt bereiken. Uit heel de wereld nodigden onze verkooporganisaties hun relaties uit om deel te nemen. Ons eerste internationale webinar was een groot succes en daarom organiseren we in 2021 in ieder geval nog drie nieuwe webinars voor (interieur)architecten.

Samenwerkingen

In de lockdownperiodes konden we ook terugvallen op onze samenwerking met vtwonen en Woninginrichting Aanhuis. Onze Marmoleum-vloeren waren een aantal keer te zien in de prachtige metamorfoses van het tv-programma vtwonen weer verliefd op je huis. Met rond de 800.000 kijkers per aflevering en een record aantal bezoekers aan de Marmoleum pagina op de site van Aanhuis, hebben we heel wat potentiële Nederlandse klanten bereikt. In 2021 zullen Woninginrichting Aanhuis en Thuisin meer Marmoleum producten opnemen in hun winkels.