ONZE AARDE

Als bij iets duurzaamheid in het DNA zit, dan is het wel bij Marmoleum. Het bestaat al meer dan 100 jaar en is de eerste cradle-to-gate CO2 neutraal geproduceerde vlakke vloer ter wereld. Dit komt hoofdzakelijk omdat we ons linoleum maken van snel hernieuwbare natuurlijke grondstoffen, zoals lijnolie, hars, houtmeel en kalksteen. De planten en bomen die deze grondstoffen leveren, zoals de vlasplant en naaldbomen, nemen tijdens hun groei CO2 uit de lucht op.

Met onze productieprocessen streven wij naar een zo klein mogelijke ‘milieu-voetafdruk’. Hoewel we dit proberen te minimaliseren, heeft het productieproces van linoleum in Assendelft wel impact op het milieu. Produceren kost immers energie en resulteert naast het product zelf in reststoffen en emissies. In dit hoofdstuk lees je wat de impact is en hoe we die elk jaar proberen te verkleinen.

“De energie­besparende oplossing staat, nu moeten we fine­tunen”

Interview met Fred Duif, medewerker Cutting & Sampling (CSFF &FF)

CONTINU OP ZOEK NAAR KANSEN OM DE DUURZAAMHEID TE VERHOGEN

We maken Forbo steeds groener. Dat doen we met kleine bewustzijnsstappen, actieve deelname in duurzame organisaties en verkenningsonderzoek met externen naar het circulair inzetten van onze producten. Daarnaast investeren we flink in energiebesparing.

Met het Green Walk-programma stimuleren we onze medewerkers hun eigen steentje bij te dragen aan een beter milieu en zoeken we continu naar nieuwe initiatieven.

Forbo Flooring BV is ook actief lid van de werkgroep ‘Circulair’ van de Green Business Club Zaanstad.

Deze werkgroep heeft de ambitie ketens te sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB‘ers, overheid en onderwijs, onder het motto: afval bestaat niet.

Green business club

Green Business Club Zaanstad is geïnitieerd door meerdere Zaanse bedrijven en gemeente Zaanstad met als doel de gemeente te verduurzamen. Binnen GBC Zaanstad zijn drie werkgroepen actief: Energietransitie, Circulair en Mobiliteit.

Circular Furniture Challenge van start

Op 7 september ging voor derdejaarsstudenten Creatief vakman aan het Amsterdamse HMC College de Circulair Furniture Challenge van start. Het is een initiatief van de werkgroep Circulair van Green Business Club Zaanstad, waarin Forbo Flooring Systems een actieve rol speelt. De studenten worden uitgedaagd van bestaand materiaal uit reststromen van Forbo en kantoorinrichter GZ een vernieuwend, duurzaam circulair en functioneel object te ontwerpen. Op 17 februari 2021 presenteerden de studenten hun object aan de vakjury.

Duurzame renovatie dak gebouw C5

In gebouw C5 zijn de douche- en kleedruimte van kalander 1, 2, 4 en de Mengerij gevestigd. Ook bevindt zich hier het Linoleum-leginstructiecentrum. In 2020 is een project gestart om het oude dak te overlagen met nieuwe duurzame dakbedekking van Derbigum. De dakbedekking is gemaakt van gerecyclede materialen. Dit zorgt niet alleen voor een lagere CO2-uitstoot, het vermindert ook het energieverbruik en de impact op het milieu aanzienlijk. Aan het eind van de levenscyclus kunnen de materialen op dit dak gerecycled worden volgens het Derbigum No Roof To Waste programma. Zo verkleinen we onze footprint en dragen we bij aan een groenere toekomst en een beter milieu.

ENERGIE

Forbo Flooring BV gebruikt aardgas en groene elektriciteit als primaire energiebronnen. Ondanks al onze investeringen in energiebesparing was afgelopen jaar een ongunstig jaar voor het energieverbruik per m2 linoleum. Zowel het aardgas- als het elektriciteitsverbruik per m2 linoleum is met 1,2% gestegen ten opzichte van 2019. De energiewinst door het uitvoeren van besparingsprojecten wordt grotendeels teniet gedaandoor het negatieve effect van de verschuiving in het productieproces van grote hoeveelheden hetzelfde product, naar steeds meer kleinere batches en/of meer energie-vragende producten.

Daarnaast hebben we, mede door de COVID-19 pandemie, minder linoleum geproduceerd en daardoor minder efficiënt gebruik­gemaakt van onze grote productie-installaties. Een deel van de elektriciteit die we gebruiken voor de productie van linoleum wordt opgewekt met de zonnecollectoren op het dak van het crossdockmagazijn MXD.

De afgelopen 3 jaar is het aandeel van de zonnecollectoren constant en voorzien deze Forbo van 0,3 procent van de totaal benodigde hoeveelheid elektriciteit.

Energiebesparingsprojecten

De focus in energiebesparingsmaatregelen ligt op de eliminatie en besparing van aardgas. Doordat we elektriciteit groen inkopen, is de besparing daarop iets minder urgent. Forbo Flooring BV is aangesloten bij het energiebesparingsconvenant tussen bedrijven en de overheid. In het kader hiervan hebben we de afgelopen 4 jaar diverse energiebesparingsprojecten uitgevoerd. Het convenant is eind 2020 afgelopen. Daardoor vallen alle voormalige convenantbedrijven onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn en moeten ze elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren. In 2020 is deze audit uitgevoerd bij Forbo Flooring BV. Dit levert nieuwe besparingsdoelstellingen op voor de komende periode:

Nieuwe verwarmingsinstallatie - Van aardgas naar stroom

Omdat Forbo Flooring BV zich moet en wil voorbereiden om van het aardgas af te gaan, kijken we bij vervanging van verwarmingsinstallaties goed naar alternatieven. Alleen zo kunnen we alle lokaal gasgestookte cv-ketels gestructureerd vervangen. De installatie van het lab en de proeffabriek was als eerste aan de beurt.

Omdat Forbo Flooring BV zeker niet van stoom af kan, hebben we besloten de verwarming van E7 ook met stoom te gaan doen. Op dit moment wordt de stoom bij Forbo nog wel met behulp van aardgas opgewekt. Daar kijken we ook naar alternatieve bronnen. Zodra we die hebben gevonden, zijn gelijk alle andere stoomverbruikers ook van het aardgas af.

EMISSIE

Energie van CO2

De emissie van CO2 is direct gekoppeld aan de verbranding van aardgas. Voor CO2 krijgt Forbo elk jaar een aantal vrije emissierechten. Omdat alle bedrijven steeds minder CO2 mogen uitstoten, worden de vrije emissierechten telkens minder. Door het CO2 emissiehandelssysteem kunnen bedrijven kiezen voor het investeren in gasreductie, of het aankopen van extra emissierechten. Forbo doet het allebei.

In 2020 hebben we 4% minder CO2 geëmitteerd dan in 2019. Omdat het aantal vrije emissierechten significant lager lag dan in 2019 hebben we ook voor 2020 emissierechten bij moeten kopen op de CO2-beurs.

VOS en geur

De emissie van Vos en geur is niet signifikant gewijzigd.

Nieuwe afgaskanalen oxidatie-2

Tijdens het oxidatieproces komen gassen en dampen vrij. Deze worden via afgaskanalen naar de naverbranders geleid om afgebroken te worden. Als vervolg op vervanging van de stalen afgaskanalen van Oxidatie 1 en 4 zijn eind 2020 de afgaskanalen van Oxidatie 2 vervangen door roestvaststalen (rvs) afgaskanalen.

Niet alleen de kanalen zijn vervangen, ook de daarin opgenomen, speciaal gemaakte kleppen zijn allemaal uitgevoerd in roestvaststaal met bijbehorende bediening. Ook de onderlinge verbindingen tussen de zo eenvoudiger te delen afgaskanalen zijn uitgevoerd met flexibele rvs-koppelingen om zo uitzetten en inkrimpen alsmede uitlijnen op te kunnen vangen.

Het voordeel van rvs-kanalen ten opzichte van de stalen kanalen is dat ze veel minder vervuilen door opspattende en door de afgasstroom meegevoerde druppels uit de oxidatieketels. Hierdoor hoeft het kanaal minder gereinigd te worden en vergroten we de procesveiligheid. Door schonere kanalen kan inwendig veel minder snel een opeenhoping van reststoffen optreden, waardoor de kans op broei aanmerkelijk vermindert. Ook de buitenzijdes van de rvs-kanalen zien er na 5 jaar nog uit als nieuw.

MILIEU-INCIDENTEN EN KLACHTEN

In 2020 heeft de Omgevingsdienst 8 keer een brand-/broeisituatie geregistreerd op naam van Forbo Flooring BV. Deze meldingen doen we zelf als er een situatie dreigt met een mogelijk milieueffect buiten de locatie. Het betrof: • twee containerbranden; • broei van granulaat op Kalander 2; • rookontwikkeling door aanlopen van snaren in de Kurkzeverij; • brand door een lekkende veresterpan; • een te hoge temperatuur in de hamermolen; • brand in de worstmolen van de Recycling; • brand in de afgaspijp van de Oxidatie.

Al deze incidenten zijn gelukkig klein gebleven, tijdig ontdekt, gemeld, geblust door de bedrijfsbrandweer en opgeruimd en hadden een minimaal effect buiten de locatie. Bij de omgevingsdienst is driemaal een geurklacht binnengekomen op naam van Forbo Flooring BV. Onduidelijk is of het om dezelfde persoon gaat. Deze meldingen zijn bij de Omgevingsdienst gebleven en hebben niet geleid tot overleg met Forbo Flooring BV. In 2020 is een geluidsklacht bij Forbo Flooring BV zelf ingediend. Het betrof geluid van het laden van containers in de nacht.